Disclaimer / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden

Door de blog Resepbyta.com/nl/, wordt u geacht alle voorwaarden (disclaimer) die van toepassing zijn op het gebruik van deze blog, zoals hieronder vermeld, te hebben begrepen en ermee in te stemmen:

Resepbyta.com/nl/ is eigendom van Resepbyta.com/nl/, en alle inhoud geschreven en/of ingediend door sportbloggers, Techo Bloggers, Food Bloggers, Fashion Bloggers, in heel Indonesië, Verenigde Staten, Kingdom United, Duits, Nederland, Spanje, Zweden, en Maleisië die door de redactie zijn beoordeeld door het team (Byta), die advertenties, gesponsorde inhoud of betaalde invoegingen, gelieerde links of andere vormen van inkomsten kunnen bevatten.

Veel van de inhoud die op Resepbyta.com/nl/ wordt gedeeld, is gebaseerd op ervaring, kennis en deskundig advies.

 1. Gebruikslicentie
 • Toestemming wordt verleend om tijdelijk één materiaal (informatie of software) op de Resepbyta-website te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is een licentieverlening, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. het materiaal wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de Resepbyta-website te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle auteursrechten of andere eigendoms vermeldingen van het materiaal verwijderen; of
  5. breng het materiaal over naar een andere persoon of “spiegel” het materiaal op een andere server.
 • Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Resepbyta worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van dit materiaal of bij het beëindigen van deze licentie, moet u al het gedownloade materiaal in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.
 1. Disclaimer
 • Wij geloven in het delen van inhoud met eerlijkheid, integriteit en in het belang van de lezers. Resepbyta.com/nl/ biedt geen inhoud die in strijd is met de belangen van lezers of producten of diensten.
 • Het materiaal op de Resepbyta-website wordt geleverd “zoals het is”. Resepbyta geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 • Verder geeft Resepbyta geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsites of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen voor de doeleinden van aandelenhandel, financiële/zakelijke transacties of enige andere transacties die naar of van deze site zijn gelinkt. .
 1. Revisies en Errata
 • -materiaal dat op de Resepbyta-website verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Resepbyta garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn.
 • Resepbyta kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Resepbyta verbindt zich er echter niet toe om het materiaal bij te werken.
 1. Links
 • We bieden verschillende verwijzingen links naar externe producten en sites en als een lezer een aankoop doet via die gelieerde link, verdient Resepbyta hiervoor een kleine vergoeding als commissie.
 • Maar we verwijzen alleen naar producten die zijn getest of gebruikt door Resepbyta of andere blog experts.
 • Lezers zullen verschillende voordelen hebben om via de link te kopen, misschien krijgt u een extra korting of de prijs van het originele product, maar het kost u nooit extra geld dan de oorspronkelijke prijs.
 • We nemen nooit deel aan het promoten van een product om geld te verdienen. Als er in de toekomst echter geaffilieerde of gesponsorde berichten zijn, zullen lezers hiervan op de hoogte worden gesteld voor hun eigen besluitvorming doeleinden.
 • Hier kunnen we de lezers geruststellen dat Resepbyta alleen naar producten of diensten verwijst of deze onderschrijft als gesponsorde berichten waarvan we denken dat ze al ervaring hebben met het product.
 • Maar we moedigen onze lezers nog steeds aan om te controleren of de service van de daadwerkelijke fabrikant of serviceprovider is, omdat we als eigenaar van Resepbyta.com/nl/ alleen kunnen adviseren over wat gepast en het beste is. Maar de uiteindelijke beslissing moet van jou zijn en alleen van jou.
 1. Toepasselijk recht

Alle vorderingen met betrekking tot de Resepbyta-website worden beheerst door de wetten van de staat Indonesië, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

 1. Wijzigingen

in de gebruiksvoorwaarden van de site Resep Byta kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van de gebruiksvoorwaarden.

Nogmaals, deze informatie op Resepbyta.com/nl/ is geschreven door de auteur en/of inzendingen van sportbloggers, Techo Bloggers, Food Bloggers, Fashion Bloggers, die door de redactieruimte zijn gegaan om ervaringen te delen en geen weerspiegeling zijn van de houding van bepaalde instellingen.

We doen er alles aan om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

 1. Contact

Als u vragen heeft over deze openbaarmakingen of een van de genoemde beleidsregels, neem dan contact met ons op.