Penafian / Terma dan Syarat

Terma dan Syarat

 1. Terma

Dengan mengakses blog Resepbyta.com/my/, anda dianggap telah memahami dan bersetuju dengan semua terma dan syarat (disclaimer) yang terpakai untuk penggunaan blog ini, seperti yang dinyatakan di bawah:

Resepbyta.com/my/ adalah hak milik Resepbyta.com/my/, dan semua kandungan yang ditulis dan/atau diserahkan oleh blogger sukan, Techo Bloggers, Food Bloggers, Fashion Bloggers, di seluruh Indonesia, Amerika Syarikat, Kingdom United, Germany, Netherland, Sepanyol, Sweden, dan Malaysia yang telah disemak oleh editor oleh pasukan (Byta), yang mungkin mengandungi iklan, kandungan tajaan atau sisipan berbayar, pautan ahli gabungan atau bentuk pengewangan yang lain.

Kebanyakan kandungan yang dikongsi di Resepbyta.com/my/ adalah berdasarkan pengalaman, pembelajaran dan nasihat pakar.

 1. Penggunaan Lesen
 • diberikan untuk memuat turun sementara satu bahan (maklumat atau perisian) di tapak web Resepbyta untuk tontonan sementara peribadi bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
  1. mengubahsuai atau menyalin bahan;
  2. menggunakan bahan untuk tujuan komersial, atau untuk paparan awam (komersil atau bukan komersial);
  3. cuba menyah kompilasi atau merekayasa balik mana-mana perisian yang terkandung di tapak web Resepbyta;
  4. mengalih keluar sebarang hak cipta atau notasi proprietari lain daripada bahan; atau
  5. pindahkan bahan kepada orang lain atau “cerminkan” bahan pada pelayan lain.
 • Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh Resepbyta pada bila-bila masa. Selepas menamatkan tontonan bahan ini atau selepas penamatan lesen ini, anda mesti memusnahkan semua bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau cetakan.
 1. Penafian
 • Kami percaya dalam berkongsi kandungan dengan kejujuran, integriti dan kepentingan terbaik pembaca. Resepbyta.com/my/ tidak menyediakan sebarang kandungan yang bercanggah dengan kepentingan pembaca atau produk atau perkhidmatan.
 • Bahan di laman web Resepbyta disediakan “seadanya”. Resepbyta tidak membuat waranti, nyata atau tersirat, dan dengan ini menafikan dan menafikan semua waranti lain, termasuk tanpa had, waranti tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak yang lain.
 • Selanjutnya, Resepbyta tidak menjamin atau membuat sebarang representasi tentang ketepatan, kemungkinan keputusan, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman web Internetnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut untuk tujuan perdagangan saham, urus niaga kewangan/perniagaan atau mana-mana yang lain. transaksi yang dipautkan ke atau dari tapak ini. .
 1. Semakan dan
 • Bahan Errata yang dipaparkan di tapak web Resepbyta mungkin termasuk ralat teknikal, tipografi atau fotografi. Resepbyta tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di tapak webnya adalah tepat, lengkap atau terkini.
 • Resepbyta boleh membuat perubahan pada bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Walau bagaimanapun, Resepbyta tidak membuat komitmen untuk mengemaskini bahan.
 1. Pautan
 • Kami menyediakan beberapa pautan rujukan kepada produk dan tapak luaran dan, jika pembaca membuat pembelian melalui pautan ahli gabungan itu, Resepbyta akan mendapat sedikit bayaran sebagai komisen untuk perkara yang sama.
 • Tetapi kami hanya merujuk kepada produk yang telah diisi atau digunakan oleh Resepbyta atau pakar blog yang lain.
 • Pembaca akan mempunyai beberapa kelebihan untuk membeli melalui pautan, mungkin anda akan mendapat diskaun tambahan atau harga produk asal, tetapi ia tidak akan memerlukan wang tambahan daripada harga asal.
 • Kami tidak pernah mengambil bahagian dalam mempromosikan sebarang produk untuk mendapatkan wang. Walau bagaimanapun, jika terdapat siaran gabungan atau tajaan pada masa hadapan, pembaca akan dimaklumkan untuk tujuan membuat keputusan mereka sendiri.
 • Di sini kami boleh meyakinkan pembaca bahawa Resepbyta hanya akan merujuk atau menyokong produk atau perkhidmatan tersebut sebagai siaran tajaan yang kami percaya sudah mempunyai kepakaran dalam produk tersebut.
 • Tetapi kami masih menggalakkan pembaca kami untuk mengesahkan perkhidmatan itu adalah daripada pengilang atau pembekal perkhidmatan sebenar, kerana sebagai pemilik Resepbyta.com/my/ kami hanya boleh membimbing tentang perkara yang sesuai dan terbaik. Tetapi, keputusan muktamad harus milik anda dan hanya milik anda.
 1. Undang-undang

Sebarang tuntutan yang berkaitan dengan laman web Resepbyta akan dikawal oleh undang-undang Negara Indonesia tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

 1. Terma Penggunaan Tapak Pengubahsuaian

Resep Byta boleh menyemak terma penggunaan ini untuk tapak webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan.

Sekali lagi, maklumat di Resepbyta.com/my/ ini adalah tulisan penulis dan atau kiriman daripada blogger sukan, Techo Bloggers, Food Bloggers, Fashion Bloggers, yang telah melalui bilik editorial untuk berkongsi pengalaman dan bukan cerminan sikap institusi tertentu.

Kami komited untuk menjalankan perniagaan kami mengikut prinsip ini untuk memastikan kerahsiaan maklumat peribadi dilindungi dan dikekalkan.

 1. Hubungi

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang pendedahan ini atau mana-mana dasar yang dinyatakan di tempat, sila hubungi kami.